özne

özne
1. gram. subject. 2. subject (thinking agent, mind, ego). 3. subject (person or animal being studied).

Saja Türkçe - İngilizce Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

 • özne — is., dbl. 1) Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir 2) fel. Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • özne grubu — is., dbl. Birden çok kelimeden oluşan ve cümlelerde bütünüyle özne görevinde bulunan sözler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • özne öbeği — is., dbl. Özneyle ilgili olarak kullanılan sözlerin bütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sözde özne — is., dbl. Edilgen fiilin özne görevini yüklenmiş nesnesi, dolaylı özne: Kapı açıldı cümlesindeki kapı sözde öznedir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dolaylı özne — is., dbl. Sözde özne …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortak özne — is., dbl. Birden çok yüklemin bağlı bulunduğu özne Dileklerine eremeyenler gelir, aynı yerde hiddetle haykırır, yumruklarıyla kapıları, perdeleri döverlermiş. cümlesinde dileklerine eremeyenler ortak öznedir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pekiştirmeli özne — is., dbl. Kendi dönüşlü zamiriyle kuvvetlendirilmiş özne Ben kendim gördüm. Siz kendiniz verdiniz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MÜSNEDÜN İLEYH — Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ne ... ne ... — bağ., Far. 1) Birden fazla özne, tümleç veya fiili birlikte inkâr etmek için, bunlardan önce yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, hem ... hem ... karşıtı Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum. Y. K. Beyatlı 2) Ne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öbek — is., ği 1) Küme Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu. F. R. Atay 2) gök b. Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldızlar kümeleri 3) dbl.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Joshua ben Israel Benveniste — (c. 1590 c. 1668) was the brother of Chaim Benveniste, and a disciple of Joseph Trani. He was a physician and rabbi at Constantinople in 1660.Benveniste prepared (1) Mishmeret Ha Miẓvot ( Observance of the Commandments ), a metrical version of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”